Välkommen till oss på
ACME Arktitekter

Detta är en demoapplikation från Byske WebCenter.

Du kan själv i administrationen (Övrigt/Logga in) skriva in kategorier och projekt vilka du sedan hittar under menyn Projekt.
Naturligtvis kan du även skriva nyheter.

De projekt o.dyl. som du skriver in skall inte kunna ses av andra. Du får alltså ditt eget lilla testområde. Detta räcker i 4 timmar, därefter raderas det du skrivit in.

Hittar du något fel, eller har du frågor så är det bara att kontakta mig.

Lycka till

Mikael Lundgren, Byske WebCenter
0912-408 50
070-556 53 03

Nyheter
 
ACME Arkitekter
Box 123
123 45 STOCKHOLm